Mượn tiền góp ở đâu an toàn và lãi rẻ

Mượn tiền góp là hình thức bạn mượn của ai đó một số tiền lớn để thực hiện kế hoạch của mình hoặc giải quyết công việc cá nhân. Sau đó theo kỳ hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày bạn sẽ góp trả cho người đó một số tiền nhỏ có thể bao gồm cả lãi và gốc. Cứ thế cho đến bao giờ hoàn trả hết số tiền đã mượn thì thôi.

Làm sao vay tiền qua hệ thống cho vay ngang hàng

Vay tiền trao tay

Cho ngang hàng (peer to peer lending P2P) là hình thức sử dụng công nghệ để kết nối người có tiền cho vay và người vay tiền lại với nhau, giúp giải quyết nhu cầu vốn tạm thời của các cá nhân, đa dạng hóa danh mục đầu tư cho cá nhân, nếu hoạt động đúng cách sẽ đẩy lùi tín dụng đen.